Közbeszerzés

Egy jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárás nagyfokú szakértelmet igényel. Az európai uniós és a magyar pályázatok kapcsán meglévő szakmai tapasztalatunknak köszönhetően a beszerzések tervezésétől a közbeszerzési eljárások összes feladatáig minden fázisban segíthetünk a sikeres projekt elérésében.

Cégünk a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 8.§ (1) és (2) bekezdéseinek teljes mértékben megfelel, közbeszerzési szakértőink hivatalos közbeszerzési tanácsadók, így rendelkeznek a tevékenység feltételét képező 30/2004. (IX. 8.) IM-PM rendelet szerinti felelősségbiztosítással is, mely például fedezetet nyújt a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott esetleges pénzbírság esetére.

A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása keretében a Kbt-nek megfelelően meghatározzuk és összeállítjuk az ajánlati felhívást, és biztosítjuk annak publikálását is a Közbeszerzési Értesítőben. A jogszabályoknak és minden követelménynek megfelelő dokumentációt összeállítjuk, és elkészítjük a Közbeszerzési Szabályzat tervezetét, az ajánlattevők részére pedig kiegészítő tájékoztatást biztosítunk az ajánlatkéréssel kapcsolatosan. Gondoskodunk a tenderbontásról is, valamint értékeljük a benyújtott jelentkezéseket, ajánlatokat, és szakvéleményt, továbbá döntés előkészítő javaslatot készítünk a Bíráló Bizottság részére. Az eljárásokról szóló összegzést elkészítjük, majd megszervezzük és lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését, és előkészítjük a szerződést a nyertes ajánlattevővel. Közreműködünk továbbá a szerződésmódosítások előkészítésében, véleményezésében, valamint az esetlegesen felmerülő jogorvoslati eljárásokban (mind a Közbeszerzési Döntőbizottság, mind a bíróság előtt) is, és biztosítjuk a kötelező hirdetmények közzétételét.